Contractació

Ricardo Vicente Comes

Descarregar [DOSSIER]

Telèfon 692856410 (nou telèfon de contacte)
correu-e: ricardo@folkifesta.com

més informació: info@folkifesta.com
Descarregar RAIDER Fitxa Tècnica (raider per escenari exterior) [Consultar per a llocs tancats info@folkifesta.com)